otrdiena, 2017. gada 25. aprīlis

Orientēšanās  spēle „Eiropa 2020”
2017.gada 19.aprīlis mūsu skolas vidusskolas audzēkņiem ilgi paliks atmiņā. Šajā skaistajā un saulainajā pavasara dienā notika orientēšanās spēle Rīgas 25.vidusskolā par tematu  stratēģija „Eiropa 2020”. Pasākumā tika izmantotas stratēģijas galvenās tēmas: Nodarbinātība, pētniecība un attīstība, klimata pārmaiņas un attīstība, izglītība, nabadzība un sociālā atstumtība. Šo pasākumu iedvesmoja spēle „Gymkhana”, kura ir ietverta Erasmus+K2 projektā „European active citizenship”, kurš norisinājās 2017.gada martā – Zagrebā, Horvātijā. Projekta galvenie koordinatori ir Spānijas Kordovas skolas kolektīvs. Projektā darbojas Somijas, Itālijas, Horvātijas, Spānijas, Latvijas  jaunieši.
Gatavošanās  šīm sacensībām notika jau vairākus mēnešus iepriekš – tika izveidoti trīs visaptveroši plakāti par agrāk minētajiem tematiem. Tuvojoties 19.aprīlim skolā notika vairākas informatīvas sēdes kā arī nopietna gatavošanās – tika izdomāti āķīgi jautājumi, izstrādāta karte ar kontrolpunktiem, kuri kopumā bija četri – izkārtoti pa visu Ķengaraga rajonu,  kartēs bija precīzi norādīti punkti un precizēti noteikumi, lai panāktu, ka pasākums notiks godīgi.
Pasākuma dienā visi dalībnieki jeb veselas sešas vidusskolas klases, satrauktas, bet priecīgas, pulcējās pie skolas ieejas, kur skolotāja G.Šulce un 12.klases skolniece S.Jurena pastāstīja par dienas norisi, noteikumiem, dažādiem faktoriem, kuri noteikti ir jāievēro, Par pārvietošanos līdzekli  – liela daļa skolēnu nolēma par labu velosipēdiem. Kā arī katrai klasei tika izveidots „Instagram” profils, kur viņi aktīvi publicēja fotoatskaites par savām gaitām.
Beidzot tika dots starts, un skolēni ieguva pirmo kontrolpunktu koordinātes. Katrā kontrolpunktā viņus sagaidīja jautājumi, plakāti par noteikto tematu, kā arī kādas „zinātnes” skolotājs, viens skolnieks, kurš piedalījās “Gymkhana” spēlē Zagrebā un katras klases norīkotais brīvprātīgais, kurš kontrolēja, lai viss notiktu kārtīgi.
Nonākot pie kontrolpunktiem, varēja pamanīt vieglo uztraukumu un izbīli dalībnieku sejās, jo īpaši, kad kontrolpunktā ieradās cita klase un sāka augt sīvais sacensību gars.
Kad tika izstaigāti visi četri kontrolpunkti un atrastas atbildes uz jautājumiem, skolēni ieradās skolā, kur tika fiksēts finiša laiks un iesniegtas atbildes.
Pateicoties mūsu atraktīvajām žūrijas loceklēm punktu skaitīšana notika operatīvi un drīz vien tika uzzināti čempioni.
Pulksten trijos visas komandas sapulcējās, lai dzirdētu rezultātus. Skolēnu nepacietība uzzināt savu iegūto vietu bija jūtama visos, tika paziņoti rezultāti:
                                             1.vieta - 11.a klase
o   2.vieta – 12.a klase
o   3.vieta – 11.b klase
o   Atzinība – 10.a, 10.b un 12.b klase
Pēc orientēšanās spēles beigām daudzi skolēni izrādīja savu patiku pret šāda tipa pasākumu un izteica vēlmi viņu atkārtot. Varbūt varētu noorganizēt vienu par tematu „Latvijai 100”? Izklausās interesanti!
Kopumā šī spēle bija ļoti noderīga, jo skolēni ne tikai ieguva zināšanas par populāriem tematiem Eiropas savienībā, bet arī saliedējās savā starpā.Pirms starta komandas
Tiek doti norādījumi

11.b klases komanda


12.a klases komanda

sestdiena, 2017. gada 18. marts

Rīgas 25. vidusskolas audzēkņi Erasmus+ projektā Horvātijā

Rīgas 25.vidusskolas vēstures muzeja padomes audzēkņi un skolas pedagogi 2016. gada pavasarī iesaistījās Eiropas Savienības Erasmus+ projektā “European Active Citizenship”. Sākoties jaunajam mācību gadam, projekta grupa uzsāka aktīvu darbu. Projektā darbojas piecas valstis – Spānija, Horvātija, Itālija, Somija un Latvija.
Kā projekta mērķis tika izvirzīts - padziļināt jauniešu zināšanas par stratēģiju “Eiropa 2020”. Projekta darbības laikā audzēkņiem bija iespēja attīstīt angļu valodas prasmes, spēju kritiski domāt, uzņemties iniciatīvu, veidot sadarbības prasmes ar dažādu valstu jauniešiem un parādīt zināšanas IKT jomā.

2017. gada 5. martā Rīgas 25. vidusskolas audzēkņi kopā ar skolotājiem Tālivaldi Meži un Rudīti Liepiņu devās ceļojumā uz Zagrebu, lai pārstāvētu Latvijas valsti projektā Erasmus+ „European Active Citizenship”. Tās bija piecas spraiga darba dienas.

Sacensības jauktās komandās ar visu valstu jauniešiem


Ekskursija pa Zagrebu, viena grupa


Viesos pie Zagrebas pilsētas mēra
Spēles Gymkhana sacensību karte

Skats uz  veco pilsētu
Krapina - Neandertāliešu muzejs

Pēc darba Zagrebā visi jaunieši no mūsu skolas bija vienisprātis – projekta darbs Horvātijā patiesi bija izdevies. Ikviens dalībnieks guva jaunu pieredzi, draugus ne tikai savās viesģimenēs, bet arī citās projekta dalībvalstīs, kā arī attīstīja savas prasmes angļu valodā un zināšanas par Eiropas galvenajām problēmām un to risinājumiem. Darbs pie projekta ir nesis neaizmirstamas emocijas un pozitīvus iespaidus. Darbs turpinās, gatavojamies jau nākamajai tikšanās reizei Somijā, kur jāveido radio raidījumi par stratēģijas “Eiropas 2020” tēmu.