pirmdiena, 2023. gada 8. maijs

Skolā viesojas Eiropas Parlamenta viceprezidents, mūsu skolas absolvents, Roberts Zīle

 
   EPVS šī mācību gada galvenais darbības virziens bija pilsoniskā līdzdalība un gatavošanās Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2024. gadā. Sociālo zinību programmā ir uzsvērts, ka darbs EPVS ir svarīga pilsoniskās līdzdalības daļa skolā. Tomēr tas nav nemaz tik viegli realizējams. Visa gada garumā dažādās nodarbībās centāmies to apgūt un izprast.

   Ieplānojām tikšanos ar Robertu Zīli, Eiropas Parlamenta deputātu. Jau sen alkām, lai par šiem jautājumiem parunā politiķis, nevis tikai skolotājs. Šodien, 14 aprīlī, beidzot notika
 šī sanākšana, kas iedvesmoja un ieintriģēja daudzus, jo tikšanās ar Robertu Zīli, vienu no ietekmīgākajiem Baltijas politiķiem, mums vienmēr ir nozīmīga. R. Zīle ir īpašs cilvēks, mūsu skolas absolvents, kurš nekad neaizmirst savu skolu. Jau 20 gadu garumā, gandrīz katru gadu, mums ir iespēja būt kopā ar šo brīnišķīgo, sirsnīgo, izcilo un gudro politiķi. Šodien runājām par Parlamenta vēlēšanām un citiem saistītiem jautājumiem, bet R. Zīle pasniedza savas domas tik saprotoši, vienkārši un interesanti, ka jaunieši tik acis nevarēja atraut. Runas vijās par politiku, mūziku un pat velosportu. Laiks paskrēja nemanot un liekas, ka būtu varējuši runāt stundām.

Skolas karoga atkaliesvētīšana Rīgas Svētā Antona Romas katoļu baznīcā 26.04.2023.

   Rīgas 25.vidusskolas karogs tika saņemts un iesvētīts 1993. gadā skolas 30 gadu jubilejā, Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. Karogu nesa skolas direktors Viesturs Deksnis, pirmā skolas direktore Irēna Sējēja, skolnieki Jānis Krastiņš un Agita Plečkena – Gavrikova.

   Šogad svinam skolas 60 gadu jubileju. Pāvests Rihards Rasnacis pirms jubilejas piedāvāja noturēt svētbrīdi un iesvētīt skolas karogu no jauna, dodot skolai svētību. R. Rasnacis ir mūsu skolas absolvents. Jānis Krastiņš, kurš nesa karogu 1993. gadā ar skolu uztur ciešas saites. Abi viņa dēli, Normunds un Artis, arī beidza mūsu skolu un arī nopelnīja iespēju nest savā laikā skolas karogu. Pirms svētbrīža Sv. Antona baznīcā, kurš notika 26.aprīlī, Jānis Krastiņš piedalījās karoga atkaliesvētīšanā, to svinīgi ienesot baznīcā un pēc svētīšanas nododot tālāk mūsu audzēkņiem Valteram Plaudim, Amālijai Lašinskai un Elīzei Beloglazovai.

svētdiena, 2023. gada 19. februāris

Sveču liešana Ukrainai

 
Rīgas 25.vidusskolas 10.b audzēkņi ar klases audzinātāju D. Spalli skolā februārī uzsāka akciju – sveču liešana Ukrainai. Šis darbs norit jau trešo nedēļu. 10.b klasei ar materiāliem palīdz arī citas klases audzēkņi un skolotāji, bet darbu veic klases aktīvisti.

ceturtdiena, 2023. gada 2. februāris

GIS for GIST of Europe - Erasmus + projekts
       No 30.janvāra līdz 2. februārim mūsu skolā notika projekta Erasmus+ aktivitāte. Mēs uzņēmām viesus no Beļģijas, Igaunijas, Spānijas un Turcijas. Pirmajā diena līdz vēlam vakaram notika apmācības, kuras vadīja eksperti no Beļģijas Karl Donert un Spānijas Rafael de Miguel, 31.janvārī līdz pusdienām turpinājās mācības, pēc tam mūsu skolas audzēkņi rādīja prezentāciju par mūsu skolas vēsturi un identitāti, skolotāja Inguna Gustava stāstīja par mūsu valsts izglītības sistēmu, vakarā viesiem tika novadīta ekskursija pa Vecrīgu. 
       Trešdien, 1.aprīlī viesojāmies Latvijas Universitātes Dabas mājā, apmeklējām Latvijas Universitātes Zinātņu māju jeb LU Zinātņu centru, un galvenais ArcGis biroju. Šis birojs veidoīpašas programmas, kuras var izmantot arī skolās. ArcGIS Online ir Interaktīva, viegli lietojama mākoņbalstīta vide ģeotelpiskās informācijas analīzei un attēlošanai kartēs. ArcGIS Online vide nodrošina nepieciešamos rīkus pilnvērtīgai interaktīva kartogrāfiskā materiāla veidošanai un attēlošanai. ArcGIS Online pieejami dažādi rīki un tematiskas lietotnes, kuras nodrošina ērtu piekļuvi ģeotelpiskajai informācijai, iespēju veidot 2D un 3D kartes, kurām var pievienot dažādus datus, veikt analīzi.
svētdiena, 2022. gada 20. novembris

Eiropas Parlamenta pasākums Strasbūrā 15. novembrī

 


      Šī, 2022. gada 15. novembrī, Strasbūrā, Eiropas Parlamentā, norisinājās Euroscolas pasākums, kurā bija lieliska iespēja piedalīties kopā ar citu ES valstu jauniešiem. Mums šī iespēja tika dota pateicoties mūsu un absolventu darbam pagājušajā mācību gadā. Mūsu skola ir jau piedalījusies vairākus gadus EPVS  pasākumos

Šī gada Euroscolas galvenais temats bija "Vai Eiropa ir gatava ziemai? Eiropas Savienības reakcija uz enerģijas krīzi." Šī tēma bija ļoti aktuāla jauniešu vidū. Parlamentā diena sākās ar mazām brokastīm. Tad sākās pirmā daļa ar video ierakstu no Eiropas Parlamenta prezidentes Robertas Metsolas. Skolēni varēja pajautāt sev būtiskus jautājumus Eiropas Parlamenta viceprezidentei Katarinai Barley un enerģētikas jomas speciālistei Aleyda Hernandez Laviades. Jautājumi bija daudz un dažādi, bet diemžēl uz visiem nepietika laiks atbildēt. Galvenā jautājumu tēma bija enerģijas krīze Eiropā un Eiropas Savienības reakcija uz šo krīzi un Ukrainas karu. Pēc jautājumu atbildēšanas, Jaume Duch Guillot, noslēdzot pirmo daļu, deva pārliecinošas piezīmes par to, kas tika apspriests. Pēc pusdienām sākās otrā daļa, kas bija vairāk uz diskusiju pusi starp jauniešiem no visas Eiropas Savienības.  Diskusijas bija saistītas ar dažādām problēmām, kuras katram skolēnam bija ļoti svarīgas. Skolēni arī varēja iejusties ministra ādā, balsojot par jautājumiem. Šie jautājumi bija balstīti uz zināšanām par Eiropas Savienību.

Esam ļoti pateicīgi par šo īpašo iespēju piedalīties šādā pasākumā. Mums šī pieredze  ļoti noderēs, jo tā iedeva lielāku uzticību Eiropas Savienībai. Mēs guvām spēcīgāku pārliecību par Eiropas Savienības gatavību šī gada ziemai, un sapratu to, ka Eiropas Savienības valstis saskaras ar ļoti līdzīgām problēmām, kuras ir labāk atrisināt ar kopējiem spēkiem. Kā arī, deva lielāku motivāciju iet vēlēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kuras norisināsies 2024. gadā, lai varētu ievēlēt deputātu ar līdzīgiem uzskatiem.


svētdiena, 2022. gada 30. oktobris

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas brīvlaikā     Brīvlaika nedēļā mūsu skolas audzēkņi piedalījās divās svarīgās aktivitātēs. 25. oktobrī Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (EPVS) komandas pārstāvji piedalījās EPVS programmas atklāšanas pasākumā, kas notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pasākums bija interesants un noderīgs turpmākam darbam. Tas sastāvēja no divām daļām: pirmā bija oficiālā daļa, kur notika sarunas ar deputātiem Daci Melbārdi, Nilu Ušakovu un Ivaru Ijabu, bija iespēja uzzināt politiķu domas par vēlēšanu nozīmi un viņu padomus vēlētājiem politisko spēku izvēlē. Otrajā daļā bija nodarbības atsevišķi jauniešiem un pedagogiem, kur dažādās darbnīcās varēja praktiski pildīt dažādus uzdevumus. Tāpat organizatori lieliski, saprotamā valodā paskaidroja nākamā gada galvenos darba virzienus, vēlēšanu principus un īpatnības.

Otrs pasākums bija 27. oktobrī kad 100 Latvijas jauniešiem bija iespēja tikties ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Robertu Metsolu, lai diskutētu par vidi, līdzdalību, pandēmiju, karu un citām aktuālām tēmām. Starp 100 Latvijas jauniešiem ar R. Metsolu tikās arī mūsu skolas EP Vēstnieku skolas audzēkņi Valters Plaudis 12. klase un Elīza Beloglazova 10.b klase, kuri atzīst, ka šī tikšanās bija vērtīga, tās laikā bija iespēja gūt atbildes uz dažādiem jauniešus uztraucošiem jautājumiem, piemēram, par ekonomisko krīzi, pandēmijas un kara ietekmi uz mums visiem un arī par jauniešu līdzdalību Eiropas parlamentā.
        Īsi pēc tikšanās ar Robertu Metsolu bija arī iespēja aprunāties ar mūsu skolas absolventu Robertu Zili, kas ir Eiropas Parlamenta viceprezidents. R. Zīli bija gandarīts, ka starp 100 Latvijas jauniešiem bija izraudzīti arī mūsu skolas audzēkņi. Jaunieši ar lielu sajūsmu pēc tikšanās dalījās savos iespaidos. 

piektdiena, 2022. gada 21. oktobris

Gētes institūtas simulācijas spēle "Klimatneitrāla pilsēta" 2022. gada 17. oktobris

 

Sākoties jaunajam mācību gadam esam uzsākuši aktīvu darbu daudzās darba jomās, divus  gadus mājsēde ir daudzus iekustinājusi.

17.oktobrī  notika interesants projekts sadarbībā ar Gētes institūtu. Projekta darbā piedalījās 11. un 12.klases skolēni. Tika izspēlēta simulācijas  spēle par tēmu “Klimatneitrāla pilsēta”. Spēles laikā audzēkņiem tika iedalītas  dažādu organizāciju lomas, visiem  vajadzēja iejusties tās organizācijas darbinieka vietā. Spēles doma bija kā padarīt klimatneitrālu pilsētu, apmierinot katras organizācijas vēlmes. Tika doti vairāki piedāvājumi kā uzlabot pilsētas vidi. Ar diskusiju palīdzību katram dalībniekam vajadzēja atrast organizāciju ar kuru varētu sadarboties. Spēles beigās notika apaļā galda diskusija, kur arī tika pieņemti lēmumi, balsošanas veidā, kā uzlabot pilsētas vidi. Spēli  novēroja ar šo nozari saistīti profesionāli darbinieki. Pēc spēles dalībniekiem tika sniegta atgriezeniskā saite, kā viņi bija paveikuši šo projektu, un dalībnieki, par piedalīšanos šajā projektā, dabūja termosa krūzes. Liels paldies Gētes institūta meitenēm, skolotājām A. Kļaviņai un V. Ozolai.