pirmdiena, 2011. gada 16. maijs

Olimpiešu kliņģeris 16.maijs

Mūsu skolā ir skaista tradīcija- mācību gada nobeigumā godināt izcilākos skolas audzēkņus, kas sasnieguši labus rezultātus mācību olimpiādēs, mācību darbā, skolas sabiedriskajā dzīvē.Paši izcilākie audzēkņi saņem skolas medaļas.1.-2.klašu audzēkņi

                                                  3.-4.klašu audzēkņi
                                                    5.6.klašu auzēkņi
                                                            7.-8.klašu audzēkņi
                                                           9.klašu audzēkņi

                            Skolas administrācija- skolas direktore I.Nestere, mācību daļas vadītājas D.Spalle un S.Deksne

                                                 Vidusskolas audzēkņi


                                              Skolēnu Dome
                                               Ansamblis sveic apbalvotos
    Mūsu medaļnieki
Apbalvotie skolotāji10.klases audzēkņi

piektdiena, 2011. gada 13. maijs