ceturtdiena, 2013. gada 19. septembris

otrdiena, 2013. gada 17. septembris

"Dzeja nepadodas"

Reizi gadā - rudenī - septembrī - dzejas dienu mēnesī visi ir aizņemti ar dzeju.
Daiļlasītāju konkurss sākumskolā 2013.gada 17.septembrī "Dzeja nepadodas".
                   Pirmās vietas – Kate Priedīte 1.a
                                           Samanta Cīrule 2.b
                                           Kate Apine 3.a
                                           Una Siliņa 4.b
                     Otrās vietas – Elizabete Višņevska 1.d
                                           Matīss Marts Mende 2.c
                                           Madara Irbe 3.b
                                           Jolanta Ločmele 4.c
                   Trešās vietas – Niks Kauliņš 1.d
                                          Vanesa Utkina 2.b
                                          Roberts Jakubovskis 3.a
                                          Kristiāna Kristjansone 4.a
Pateicībā visiem dalībniekiem, sākumskolas skolotājiem un žūrijai - bibliotekārei Ingrīdai Treinovskai, sociālajai pedagoģei Daigai Vaitniecei, skolēnu domes pārstāvim Arnim 12.a, skolniecēm Lindai 6.c,  
  Gunai 6.c.
Pasākumu organizēja un vadīja 3.a klases skolotāja Dace Sadovska