svētdiena, 2019. gada 29. decembris

Rīgas 25.vidusskola ERASMUS+ projektā „Math Everywhere"

    


    Rīgas 25.vidusskolas piedalās ERASMUS+ projektā „Math Everywhere”. Pirmā skolotāju tikšanās notika Turcijā. Dalība Erasmus+ projektā “Math Everywhere” uzsākta šajā mācību gadā. Vispirms mūsu skolas skolēni zīmēja logo šim projektam. Logo, protams, zīmēja arī pārējo dalībvalstu skolēni. Šajā projektā piedalās piecas valstis – Latvija, Itālija, Grieķija, Turcija un Spānija. Spāņi ir šī projekta vadītāji. Tikšanās reizē Stambulā par labāko tika atzīts itāļu skolēnu veidotais logo. Pirmā tikšanās bija skolotājiem, lai veiktu plānošanas darbus. No mūsu skolas plānošanas darbos iesaistījās skolotāji Gita Šulce un Tālivaldis Mežis. Skolotāji apsprieda testa izveidi skolēniem par matemātiskās trauksmes mērīšanu gan projekta sākumā, gan noslēgumā, par iespējām mazināt šo matemātisko satraukumu. Skolotāji iepazina mācību darbu, tā organizāciju Galatasari Licejā Stambulā. Šī skola, viena no labākajām skolām Turcijā, ir viena no sadarbības partneriem. “Matemātika visur” ir projekts, kur galvenā uzmanība tiek pievērsta rotaļīgo aspektu izcelšanai matemātikā, kas ne vienmēr tiek veikts mācību procesā skolā. Šī projekta galvenais mērķis ir samazināt skolēnu satraukumu, nepatiku, kā arī bailes no matemātikas kā mācību priekšmeta. Projektā tiks iesaistīti dažādi mācību priekšmeti - matemātika, angļu valoda, ekonomika, datorzinātnes, mūzika, tehnoloģijas, māksla, filozofija, ģeogrāfija, vēsture. 

    Pirms mobilitātes Itālijā tiek organizēts fotokonkurss, konkursa galarezultāti tiks paziņoti tikšanās reizē nobalsojot par pašiem labākajiem foto. Pilsētā tiks organizētas gimkanas sacensības, kuru laikā skolēniem jārisina dažādas matemātiskas problēmas un jautājumi. Mobilitātes laikā Rīgā skolēni darbosies ar jautājumiem, kas saistīti ar ekonomiku un matemātiku, finansēm. Akcents tiks likts uz finanšu matemātiku. Katras mobilitātes laikā skolēni vadīs ekskursijas savā pilsētā, tiks veidots kultūrmatemātisks ceļvedis.

piektdiena, 2019. gada 17. maijs

Mēs esam Eiropa! Mums ir pa spēkam to veidot labāku! Rīgas 25.vidusskola piedalās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas īstenošanā.

 

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā. Kopš 2016./2017. mācību gada “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” [EPVS] statusu Latvijā ieguvusi jau 41 skola dažādās Latvijas pilsētās. Programma tiek īstenota mācību gada garumā un 2018.gada rudenī programmā iesaistījušās vēl 30 jaunas skolas. Mūsu skolas jau otro gadu ir EPVS.

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem. Iesaistoties EPVS programmā, skolotāji un skolēni gūst izpratni par ES iespējām savā dzīvē, jaunas prasmes, zināšanas un iedvesmu būt aktīviem pilsoņiem.

            2019.gada 17.maijā izskanēja pēdējais zvans 9. un 12.klasēm, mācību gads iet uz beigām un varam atskatīties uz padarīto. Padarīts ir daudz. Esam piedalījušies Erasmus+ K2 projekta aktivitātēs, uzņēmuši piecu valstu jauniešus pie sevis, organizējuši pasākumus skolā, novadījuši atklātos pasākumus citu skolu pedagogiem un jauniešiem. Februāra mēnesī kopā ar citu skolu audzēkņiem piedalījāmies Eiropas Parlamentā Strasbūrā jauniešu forumā EUROSCOLA 2019. Novadīti Eiropas dienas pasākumi.

Un pēdējais šī mācību gada lielais pasākums bija 14.maijā Eiropas Parlamentā  Briselē, kur kopā ar Iļģuciema vidusskolas audzēkņiem bija iespēja piedalīties Eiropas jauniešu seminārā. Seminārā piedalījās piecas Eiropas Savienības valstis - Latvija, Vācija, Īrija, Ungārija un Somija. Katra valsts sniedza prezentāciju par saviem EE19 projektiem. Seminārā tika runāts par “viltus ziņām” un to atpazīšanu, kā arī par 25. maijā gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Jaunieši tika sadalīti trīs grupās, lai varētu tuvāk apskatīt katrā valstī esošās problēmas un domāt kā tās risināt. Katrai no grupām bija jāsniedz sava ideja par nākamajām Eiropas vēlēšanām, bija jābūt kreatīviem, lai izdomātu veidu kā mudināt cilvēkus balsot Eiropas vēlēšanās, jo ikviena balss vēlēšanās ir svarīga. Katrā no grupām tika izvēlēta viena ideja nākamajām vēlēšanām un tika prezentēta pārējiem jauniešiem.

Semināra beigās jaunieši varēja uzdot sev interesējošos jautājumus par Eiropas Savienības darbību, plāniem nākotnē, kā arī izteikt savus priekšlikumus un viedokļus un saprast, ka jauniešu viedoklis šādās lietās ir svarīgs un tiek uzklausīts. Skaista, spraiga darba diena, jauni draugi, nostiprināta angļu valoda, mācījāmies izteikt savu viedokli, komunicēt ar citu valstu jauniešiem. Vēl mācību gada noslēgumā 24.maijā būs visu Latvijas EPVS noslēguma pasākums ar darba analīzi un jauniem plāniem nākamajam gadam.

svētdiena, 2019. gada 7. aprīlis

Turpinās darbs Erasmus+ projektā „Ūdens ilgtspējība Eiropā”Šajā mācību gadā uzsākām jaunu Erasmus+ K2 projektu "Ūdens ilgtspējība Eiropā " ar devīzi "Ūdens tā ir dzīvība". Šī projekta ietvaros audzēkņiem no Latvijas, Grieķijas, Itālijas, Dānijas, Portugāles un Turcijas paredzēts iepazīties ar ūdens apriti dabā, ūdens izmantošanu cilvēku dzīvē un tā iespējamiem apdraudējumiem, starp kuriem nozīmīgu vietu ieņem piesārņojums. 

Šī gada 17.martā skolotāji Inga Nestere, Tālivaldis Mežis, Dainuvīte Spalle un audzēkņi Evelīna Grigaļūna, Samanta Vilka, Pauls Sudrabs, Alise Sudraba, Krists Zants devās uz Itālijas pilsētu Terra del Greko lai turpinātu darbu. Šīs aktivitātes tēma bija “Jūras nozīme mūsu valsts dzīvē”. Pirms aizbraukšanas gatavojām prezentāciju par šo tēmu, izpētījām materiālus par jūras nozīmi ekonomikā, sadzīvē, atpūtā. Darbs Itālijā  ritēja veselu nedēļu. Bija ļoti interesanti, ka partneru skola atradās vulkāna Vezuvs pakājē. Par to tik daudz lasīt un nu paši kāpām 1281 m lai apskatītu to tuvāk. Iepazināmies ar Neapoli, Romu, Pompeju, uzzinājām par citu valstu darbu, redzējām Itāļu bērnu veikumu, viņu skolu un stundas.Iesaistīšanās Erasmus+ projektā ir nopietns solis ceļā uz sevis un citu iepazīšanu, komunikācijas spēju attīstību. Līdz ar laba laika pavadīšanu citā valstī, jaunieši līdztekus tika iepazīstināti ar aktuālām problēmām Eiropā – kā saglabāt tīru vidi, kurā mēs dzīvojam. 

Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu Robertu Zīli


   2019.gada 29.martā Rīgas 25.vidusskolā viesojās mūsu skolas absolvents un Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle. Šo tikšanos apmeklēja mūsu skolas 9. un 12. klašu skolēni un skolotāji. Sagaidot mūsu skolas absolventu Robertu Zīli, mēs, skolas muzeja padomes aktīvisti, sniedzām nelielu ieskatu mūsu šī gada aktivitātēs.


Roberts Zīle dalījās atmiņās par skolu un skolas laikiem, kad viņš mācījās šajās telpās un salīdzināja to laiku ar tagadējo. Viņš teica, ka ir lietas, kas ir mainījušās pa šiem gadiem, bet dažas ir tieši tādas kā agrāk. 


Viņš arī pastāstīja par aktuālākajām tēmām Parlamentā, kā arī kā notiek lēmumu pieņemšana. Skolēni ar lielu interesi klausījās stāstījumā un uzdeva sev interesējošus jautājumus. Nobeigumā Roberts Zīle uzdeva āķīgu jautājumu, uz kuru atbildot , mūsu skolas skolēns Gregors ieguva grāmatu’ par veloceliņiem. Kā arī, protams, tika uzņemta kopbilde ar Robertu Zīli skolas solā, līdzās skolēniem.  

piektdiena, 2019. gada 15. februāris

Mūsu audzēkņi atkal Strasbūrā

 

           "Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas" ir ES mēroga programma, kuras sadarbību kopā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā. Kopš 2016./2017. mācību gada programmā iesaistījušās vairākas Latvijas skolas.

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Nepietiek ar to, ka mēs zinām, kas ir Eiropas Savienība, ka esam ES dalībvalsts. Tikai praktiskā darbībā, mācoties būt un justies kā Eiropas pilsoņiem, mēs varam kļūt par tādiem. Šādā nozīmē Eiropas Parlamenta vēstnieku programma ir lielisks piemērs kā skolā var veicināt jauniešu domāšanu par Eiropas Savienības nākotni, attīstīt pilsoniskās rīcības prasmes un izkopt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai.
      Arī mūsu skola iesaistījās šajā programmā un 2018.gada maijā ieguva EPVS nosaukumu. Ar savu ar darbu ieguvām atkal iespēju piedalīties Euroscolā 2019  Strasbūrā. Šī gada 13.februārī pieci mūsu skolas jaunieši - Laura, Nikola, Gustavs no 10.klases, Anete, Kristofers no 11.a klases kopā ar citu skolu jauniešiem devās garā braucienā uz Strasbūru, Francijā. Garais ceļš autobusā un negulētās naktis bija tā vērtas, lai jau 15.februārī pārstāvētu savas skolas un valsts godu Eiropas Parlamentā. Skolēni jau no paša rīta ieradās lielajā, greznajā ēkā un līdz pat pašam vakaram darbojās Eiropas Parlamentā, te bija ko darīt un apskatīt. 
      Viss sākās ar  iepazīšanās runu, ko sniedza ES vadītāji. Tālāk visiem jauniešiem tika dota iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus par ES darbību, plāniem nākotnē, problēmām, pēc tam darbs sešās sekcijās. Par jautājumiem ko apsprieda sekcijās, gatavojām uzstāšanos jau mājās.
Pusdienlaikā audzēkņi no dažādām valstīm veidoja komandas, lai kopīgi piedalītos spēlē “EUROGAME”, spēles laikā bija iespēja iepazīt citu valstu jauniešus un parādīt savas zināšanas par Eiropas Savienību.
      Rīgas 25.vidusskolas  skolas audzēkņi saka, ka iegūtā pieredze Eiropas Parlamentā bija neaizmirstama un aizraujoša. Šis brauciens ir palīdzējis viņiem vairāk izprast Eiropas Savienības nozīmi, saprast kā darbojas Parlaments, cik svarīga ir viena cilvēka balss vēlēšanās, kā arī, ka jauniešu viedoklis šādās lietās nav mazsvarīgs, bet gan ļoti uzklausāms un cienījams! 
     
      A.Jodzēviča 11.a klases skolniece

pirmdiena, 2019. gada 21. janvāris

Pasākums Eiropas mājā 2019.gada 10.janvārī

Pasākums Eiropas mājā 2019.gada 10.janvārī


Rīgas 25.vidusskolas EPVS aktīvisti Laura un Lorens ceturtdien, 10. janvārī, “ES mājā” Kopā ar Eiropas lietu ekspertu un TV seju Mārtiņu Dauguli un digitālā un satura mārketinga ekspertu Dāvi Freibergu un ŠoreizEsBalsošu komandu piedalījās interesantā un rosinošā pasākumā, kur mācījās plānot un īstenot pasākumus, kas motivē jauniešus LĪDZDALĪBAI: iesaistīties un veidot Latvijas un Eiropas nākotni!


Uzsākam 2018.-2019. mācību gada 2.pusgadu


Uzsākam 2018.-2019. mācību gada 2.pusgadā


Mūsu skolas muzeja padomes audzēkņi un EPVS komanda 8.janvārī sanāca kopā, lai atskatītos uz paveikto 1.pusgadā un plānotu 2.pusgada darbu. Darbi daudz. Februārī jāuzņem viesi no piecām valstīm, zinātniski pētniecisko darbu konference, jāgatavojas braucienam uz ES Parlamentu Strasbūrā, jāveic uzdevumi Erasmus + projektā un jāsagatavojas braucienam uz Itāliju, aprīlī muzeja skate. Jāorganizē virkne pasākumi, lai iepazīstinātu sabiedrību ar Parlamenta vēlēšanām maijā un vēl daudzi lielāki un mazāki uzdevumi.


Konkursi “Manas pamattiesības Satversmē” “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi”


Konkursi “Manas pamattiesības Satversmē”  “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi”
2018. gada 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Zīmējumu konkurss “Manas pamattiesības Satversmē” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēniem, savukārt dalība domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” aicina pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus. Pieteicās 6.a klases un 9., 12.a b audzēkņi.

Mēs kopīgi ar sociālo zinību skolotāju M.Liepiņu gatavojām audzēkņus, lai viņi vizuālās mākslas skolotājas D.Spalles vadībā varētu uzzīmēt konkursam darbu. Kopīgi ar skolotājām apspriedām nolikumu, dalījāmies pieredzē, ko būtu iespējams veikt stundās, ko ārpus stundu laikā. M.Liepiņa ar audzēkņiem strādāja pie tēmas, kas ir tiesības un kas ir pienākumi ģimenē, klasē, skolā, valstī, savukārt R.Liepiņa strādāja pie tēmas kas ir Latvijas valsts, tās izveidošanās, pirmie likumi un Satversmes pieņemšana 1922.gadā. Vizuālās mākslas stundās tapa darbi. Skolotājas R.Liepiņas vadībā 9.un 12.klasēs tapa domraksti. Darbi tika iesniegti līdz 12.decembrim. Gaidām novērtējumu. Lai arī kāds būtu novērtējums, esam guvuši rezultātu, audzēkņu izpratni par mūsu valsti, likumiem un tiesībām, pienākumiem.

Brauciens uz Viļņu ar 9.a klasi.

Brauciens uz Viļņu ar 9.a klasi.


Šajā gadā Latvija, Lietuva, Igaunija atzīmē savas valsts pastāvēšanas simto gadadienu. Mūsu kaimiņi jubileju jau nosvinēja februārī, mēs tikai svinēsim 18.novembrī. Septembrī apmeklējām Tallinu, 1.novembrī ar 9.a klasi devāmies uz Viļņu. Brauciens pagāja ļoti viegli un interesanti, braucienu vadīja gids Alfs, tas pats, kas mūs veda uz Tallinu, visu ceļu interesanti stāsti par to ko redzam, kā arī valstu vēsturi. Pirmais ko apskatījām bija Užupes Republika.


Užupes Republika ir viena no bohēmiskākajām vietām Viļņā. Vietējie to sauc par Viļņas sirdi. Sākotnēji tas ir bijis ļoti nabadzīgs un pat bīstams rajons, taču dzejnieki, gleznotāji un muzikanti to piepildījuši ar mākslu un radošumu, padarot to par cienījamu un pat prestižu apgabalu.
Tā ir neparasta vieta, jo mākslinieki tajā pasludinājuši savu republiku pilsētas centrā. Užupei ir sava himna, likumi, prezidents, kā arī pat 12 cilvēku armija. Šī būs īstā vieta, kur sākt vakara izklaides un atpūtu, esot Viļņā.

Viļņas katedrāle


Romas katoļu baznīcas dievnams celts 13. - 15. gadsimtā. Iespaidīgā katedrāle ir veltīta Svētajam Staņislavam un Svētajam Vladislavam. Katedrālei piemīt īpaša aura – laika neskarta, tajā ir saglabājusies Lietuvā senākā freska, kā arī zem katedrāles apglabāti ievērojamākie sava laika bīskapi, augstmaņi un hercogi.

Austras vārtiViļņas vecpilsēta ir pārpilna brīnišķīgām baznīcām un klosteriem. Austras jeb Aušras vārti ir viena no skaistākajām svētvietām. To pirmsākumi rodami 16. gadsimta sākumā. Tie ir vienīgie no pieciem oriģinālajiem vārtiem pilsētā, kas ir saglabājušies līdz mūsdienām.
Austras vārti ir viena no apmeklētākajām svētnīcām Viļņā. Tā izpelnījusies atpazīstamību un apbrīnu ne vien tuvākajā apkārtnē, bet arī pasaulē. Tika apskatīts arī Gedimina tornis, trīs Krustu kalns un citas ievērojamas vietas.

"Ūdens ilgtspējība Eiropā" Rīgas HES

"Ūdens ilgtspējība Eiropā" Rīgas HES

Rīgas 25.vidusskolā sācies aktīvs darbs Erasmus projektā "Ūdens ilgtspējība Eiropā". Gan stundās, gan ārpusstundu laikā tiek pētīta ūdens svarīgā nozīme cilvēka dzīvē. Vidusskolas klasēs tiek pētīti Eiropas Komisijas direktīvas par ūdens resursu apsaimniekošanu un taupību. Apskatījām kopsavilkuma ziņojums par dzeramā ūdens kvalitāti ES, izskatot dalībvalstu ziņojumus. 


13.decembrī jauniešu grupa viesojās Rīgas HES, kur iepazinās ar ūdens svarīgumu saimniecībā. Dzirdējām HES darbinieku teicienu "Ūdens tā ir nauda" Darbs tikai iesākts, jāpēta daudz. 

Ko mēs uzzinājām par ūdens izmantošanu tautsaimniecībā?

Rīgas hidroelektrostacija ir jaunākā un otrā lielākā spēkstacija uz Daugavas, celta 1966-1975. g. Rīgas HES būve sākās 1966. gadā. Šajā pašā gadā PSRS Ministru padome apstiprina projekta galīgo variantu ar aizsprosta būvi Doles salas vidū. Tika noraidīts variants ar aizsprostu Doles salas augšgalā, kas ļautu izvairīties no salas daļējas appludināšanas, tomēr tad zem ūdens paliktu krietni lielākā Ogres pilsētas daļa. Pāri Daugavai pie Ķekavas uz Doles salu tiek novietots pontontilts. Pirmais Rīgas HES hidroagregāts tiek iedarbināts 1974. gada novembrī, līdz 1975. gada novembrim darbu ir sākuši visi seši hidroagregāti. Celtniecības laikā būves projekts tika vairākkārt pārskatīts, maksimāli paaugstinot ūdens līmeni, lai iegūtu lielāku kritumu un jaudu, kas savukārt prasīja papildu darbus ūdenskrātuves krastu aizsargdambju veidošanā. Rīgas HES ir otra lielākā spēkstacija uz Daugavas, tā kalpo ne tikai elektroenerģijas ražošanai, bet arī Rīgas apgādei ar dzeramo un tehnisko ūdeni. Rīgas HES tehniskie parametri: jauda 402MW, hidroagregātu skaits – 6, kritums 18 metru, ūdenskrātuves tilpums – ap 330 milj. m3,  tā stiepjas no Salaspils līdz Ogrei.

pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris

Ziemassvētku labdarības akcija "Dāvināt prieku"

Decembrī 7. c klases rūķi palīdzēja skolā noorganizēt tradicionālo skolas Ziemassvētku labdarības akciju “DĀVINĀT PRIEKU!”. Akcijā ļoti aktīvi piedalījās 1. līdz 6. klases skolēni un viņu ģimenes, arī 8. a un 11. b klases skolēni. Noteikti vēl kāds bija nolicis dāvaniņu un klusi priecājās par savu labo darbu.
      Īpaši akcijā atkārtoti iesaistījās 4. c klases skolniece Monika Marta Neimane un viņas ģimene, uz skolu atnesot vairākus kilogramus konfekšu un “Selgas” cepumu.
                                             

       

8. decembrī uz akcijas noslēguma apdāvināšanu skolā tika aicināti mūsu skolas 17 skolēni. Rūķi bija sagatavojuši skaistus ielūgumus. Bērni bija ļoti priecīgi un pateicīgi, izvēlējās ko nu katrs – kancelejas preces, grāmatas, puzles, rotaļlietas u. tml., neaizmirsa arī dāvaniņas mazajiem brālīšiem un māsiņām.
      Kad mūsu skolas skolēni bija iepriecināti, 19. decembrī ciemojāmies arī mums kaimiņos esošajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā “Daugava”. Ar jauko skolas busiņu aizvedām saldumus un citas dāvanas. Savukārt sociālie darbinieki apdāvināja 22 bērnus no daudzbērnu un trūcīgajām ģimenēm. Visiem bija liels prieks.

Paldies visiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem, kas kopīgi radīja Ziemassvētku brīnumu!!!

piepildītām iecerēm! Labdarības akcija sadarbībā ar "Laimas" labdarības namiņu 19.12.2018.

"Laimas" labdarības namiņš ir vieta, kur maznodrošinātu ģimeņu bērnu sapņi par Ziemassvētku dāvanām sastopas ar labajiem rūķiem, kuri ir gatavi šos sapņus piepildīt.  Arī mūsu skolas Skolēnu dome izdomāja, ka mēs to gribam un bijām gatavi palīdzēt piepildīt dažu bērnu Ziemassvētku sapņus sadarbībā ar “Laimas” namiņu. 

  Aizbraucām, lasījām daudzas bērnu vēstules un izvēlējāmies 10 bērnu rakstītās kartītes ar vēlmēm. Tur bija gan meitenes, gan zēni no 3 līdz 13 gadu vecumam, un vēlmes arī bija dažādas: topā bija lelles, leļļu rati, leļļu mājas, LEGO, tad vēl vēlējās nošu statīvu, hokeja slidas, kravas mašīnu ar vadāmo pulti u.c.   Tad 3., 6.-12.klašu skolēnu pārstāvji no klasēm izvēlējās, kuru bērnu sapņus vēlas piepildīt un līdz 18.decembrim sagādāja Ziemassvētku dāvanas sadarbībā ar skolotājiem un Skolēnu domes aktīvistiem.
           
 19.decembrī visas dāvanas nogādājām "Laimas" labdarības namiņā ar mūsu skolas autobusu.    
  

Svecīšu akcija “Iedegsimies Latvijai!” 16.11.2018.

  Mūsu skolā 16.novembrī notika svecīšu akcija “Iedegsimies Latvijai!” veltīta Latvijas simtgadei, ko organizēja Skolēnu dome.

      Skolēnu domes pārstāvji pulcējās plkst. 7.10 no rīta pie skolas, lai no svecītēm izveidotu “Latvijai 100”. ŠOGAD viss IZDEVĀS, kā bijām plānojuši, jo laiks mūs lutināja bez lietus un vēja, kā bija citugad. Esam ļoti apmierināti par padarīto darbu. Liels paldies skolotājai Evai Burvānei par Latvijas zīmes izveidi un lielisku darba vadīšanu svecīšu izlikšanā un skolas direktorei Ingai Nesterei par atbalstu.

      Patriotu nedēļā visi tika aicināti ģērbties svinīgi un pie krūts piespraust Latvijas karodziņu vai kādu latvisku simbolu kā piederības zīmi, tā mūs visus vienojot Latvijas simtgades svētkiem. Daudz laimes, Latvija!

Cits Bazārs 2018

2018.gada 8.decembrī Dominas tirdziņā Cits Bazārs piedalījās 10.a klases skolnieces Sindija Hanna Neimane un Elīza Elizabete Pavlova ar rokdarbiem: pašadinātiem auskariem, cimdiem, austiem izstrādājumiem un dekoriem.
                                              

  Kā arī piedalījās 11.a klases skolnieces Amanda Ķule un Anete Jodzeviča ar ekoloģiskām - smaržīgām svecēm.
                                              

Dominas tirdziņā jaunieši iejutās pārdevēja lomā, iepazinās ar konkurentu darbību un izbaudīja jauko noskaņu.

Erasmus+ projekts "Eiropa un un ūdens ilgtspējība". Turcija.


Jauns mācību gads, jauns projekts, kurā mūsu skolas 12.klašu audzēkņi devās uz Turcijas pilsētu Uśak, lai vairāk uzzinātu par ūdeni un tās ilgtspēju.
        2.decembris, trīs reisi, garās stundas debesīs un esam klāt. Projektā darbojas 6 valstu pārstāvji - Latvijas, Dānijas, Grieķijas, Itālijas, Turcijas un Portugāles.
        Pirmajā dienā notika svinīgā atklāšana, kur audzēkņi dalījās iespaidos par savu valsti. Šī diena tika veltītam tam, lai visu valstu pārstāvji spētu iepazīt viens otru un sadraudzēties kopīgajās aktivitātēs.
        Nākamajā dienā Turcija ļāva mums iepazīt tās dabu Ulubey kanjonā, kur notika eksperiments ar upes ūdens tīrību. Atpakaļceļā iegriezāmies 2015.gadā atklāto antīko pilsētu- Blaundus.
        Trešo dienu veltījām tam, lai novērotu kā darbojas ūdens pārbaudes un attīrīšanas iekārtas šajā valstī. Apskatījāmies arī uz Uśakas galvenajām kultūras piemiņas vietām, kā arī uzzinājām nedaudz vairāk par tās vēsturi.

Patriotiska nodarbība 15.11.2018.

  15.novembrī notika lekcija “Kā mēs sargājam Latviju?” vidusskolēniem. Mūsu skolā viesojās lektore Guna Začesta no Aizsardzības ministrijas un Militārās policijas seržants Gatis Bundziņš.

                                                 

  Lektori pastāstīja par aizsardzības nozari mūsdienās un tās aktualitātēm, Latvijas dalību NATO, kolektīvo aizsardzību, pilsonisko pienākumu un atbildību pret sevi, sabiedrību un valsti, izglītības un darba karjeras iespējām u.c. aizsardzības jautājumiem. 
   
 Paldies par pieredzi!

Annai Gustavai - Triju Zvaigžņu ordenis

 Labi darot darbu, skolotājs veido labāku Latvijas nākotni.

Mūsu skolas matemātikas skolotājas Annas 
Gustavas darbs augsti novērtēts valsts līmenī. 
Skolotājai piešķirts Latvijas valsts augstākais apbalvojums Triju Zvaigžņu ordenis.

Sveicam skolotāju!Vēstnieku skolu pirmais seminārs 28. oktobris


Mūsu skolas audzēkņi, cītīgi strādājot 2017.-2018. mācību gadā ieguva Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas titulu. Turpinot programmas aktivitātes, 17. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Vēstnieku skolu pirmais seminārs, kur gan skolotājiem, gan skolēniem bija iespēja noklausīties izcilas, interesantas lekcijas.
Parlamenta vēlēšanas un tas, cik svarīgi ir katram tajās piedalīties. Jaunieši tika mudināti aicināt arī savus draugus, skolasbiedrus un ģimenes locekļus nepalikt mājās un doties vēlēt jau nākamā gada maijā. Semināra pirmo daļu noslēdza Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš. Viņa tēma bija "Latvijas suverēnā vara pieder Latvijas tautai." 

Seminārā izskanēja daudz dažādu oriģinālu ideju un priekšlikumu, kas tikai vēl vairāk pierādīja to, ka šogad patiešām būs jāstrādā vēl cītīgāk un čaklāk. Bet mēs tam esam gatavi!
Dzejas pasākums “Es esmu Latvija”

Dzejas pasākums “Es esmu Latvija”


Latvijas simtgadi gaidot, mūsu sākumskolā aizvadīts Dzejas pasākums "Es esmu Latvija".
                               
1.-4. klašu skolēni, godinot Latviju nozīmīgajā jubilejā, runāja skaistus, patriotiskus dzejoļus. 
Paldies vecāko klašu skolēniem, skatuves runas konkursa godalgoto vietu ieguvējiem, par iedvesmojošiem priekšnesumiem un palīdzību žūrijas darbā.

Konkursa godalgoto vietu ieguvēji:

1.vieta
 • Elizabete Struce (1.b)
 • Katrīna Kate Pētersone (2.c)
 • Laura Šulce (3.c)
 • Simona Struce (4.c)2.vieta
 • Diāna Trifonova (1.c)
 • Persijs Firsovs (2.c)
 • Paula Štālberga (3.b)
 • Leo Glaudāns (4.a)3.vieta
 • Kristiāna Rūte (1.a)
 • Pēteris Pogiņš (2.a)
 • Ieva Vērdiņa (3.c)
 • Elza Bērziņa (4.b)

Jaunumi Rīgas 25.vidusskolā 8.-15. Oktobrī

KARJERAS NEDĒĻA 2018 8.-12.OKTOBRIS DEVĪZE – “TAVS KARJERAS SKREJCEĻŠ”

     
   Visā Latvijā no 8. līdz 12. oktobrim norisinājās Karjeras Nedēļa. Šīs karjeras nedēļas devīze ir "Tavs Karjeras Skrejceļš". Projekta ietvarā notika vairāki pasākumi, kuros, kā uzsver VIAA direktore Dita Traidās ''Skolēni tiek aicināti palūkoties uz  nākotnes karjeru no cita skatapunkta - sākumā rūpīgi izzināt savu personību, prasmes, intereses un iespējas, kas ļaus atrast savu īsto sapņu profesiju. Tas ļaus prasmīgi un mērķtiesīgi pašiem vadīt savu tālākās izglītības un profesijas izvēli."  

                                      
   Projekta ietvarā, uz skolu tiks aicināti speciālisti un karjeru pārstāvji, kuri sniegs jauniešiem padomus, pastāstīs par savu pieredzi, prezentēs prezentācijas un atbildes uz jautājumiem. 


Skolas padomes sanāksme - 2018.gada 15.oktobris.


2018.gada 15. oktobrī norisinājās Skolas Padomes sanāksme. Paveiktais:

Darba kārtība:

1.    Skolas akreditācijas procesa norises rezultāti.
2.    Sadarbība ar Rīgas domes Īpašuma departamentu šajā mācību gadā.
3.    Skolas darba aktualitātes šajā mācību gadā.
4.    Jaunu, nozīmīgu projektu darbības sākums skolā.
5.    Dažādi.

Lēmumi:

1.    Skolas direktorei kopā ar klašu audzinātājiem precizēt klašu vecāku pārstāvniecību Skolas padomē.
2.    Skolas padomes pārstāvjiem V.Bekasovam, D.Kalsonei, D.Ozoliņam, A.Boičenko līdz 15.novembrim novērtēt dažādās Rīgas skolās renovētās garderobes, lai veidotu projektu skolas garderobes pārbūvei; direktorei jānodrošina iespēja Skolas padomes pārstāvjiem apmeklēt vismaz 4 skolas.
3.     Atbalstīt priekšlikumu transporta pieturu “Rušonu iela” uz Maskavas ielas pārdēvēt par “Rīgas 25.vidusskola”; I.Ungurei un I.Nesterei sagatavot iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam N.Ušakovam.
4.    Skolas ēdnīcas darba kvalitātes pārbaudi 1.semestrī uzdots veikt D.Ozoliņam un M.Eglājai.
5.    Nākamā sēde 14. janvārī.