pirmdiena, 2019. gada 21. janvāris

Konkursi “Manas pamattiesības Satversmē” “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi”


Konkursi “Manas pamattiesības Satversmē”  “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi”
2018. gada 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Zīmējumu konkurss “Manas pamattiesības Satversmē” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēniem, savukārt dalība domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” aicina pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus. Pieteicās 6.a klases un 9., 12.a b audzēkņi.

Mēs kopīgi ar sociālo zinību skolotāju M.Liepiņu gatavojām audzēkņus, lai viņi vizuālās mākslas skolotājas D.Spalles vadībā varētu uzzīmēt konkursam darbu. Kopīgi ar skolotājām apspriedām nolikumu, dalījāmies pieredzē, ko būtu iespējams veikt stundās, ko ārpus stundu laikā. M.Liepiņa ar audzēkņiem strādāja pie tēmas, kas ir tiesības un kas ir pienākumi ģimenē, klasē, skolā, valstī, savukārt R.Liepiņa strādāja pie tēmas kas ir Latvijas valsts, tās izveidošanās, pirmie likumi un Satversmes pieņemšana 1922.gadā. Vizuālās mākslas stundās tapa darbi. Skolotājas R.Liepiņas vadībā 9.un 12.klasēs tapa domraksti. Darbi tika iesniegti līdz 12.decembrim. Gaidām novērtējumu. Lai arī kāds būtu novērtējums, esam guvuši rezultātu, audzēkņu izpratni par mūsu valsti, likumiem un tiesībām, pienākumiem.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru