pirmdiena, 2023. gada 8. maijs

Skolā viesojas Eiropas Parlamenta viceprezidents, mūsu skolas absolvents, Roberts Zīle

 
   EPVS šī mācību gada galvenais darbības virziens bija pilsoniskā līdzdalība un gatavošanās Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2024. gadā. Sociālo zinību programmā ir uzsvērts, ka darbs EPVS ir svarīga pilsoniskās līdzdalības daļa skolā. Tomēr tas nav nemaz tik viegli realizējams. Visa gada garumā dažādās nodarbībās centāmies to apgūt un izprast.

   Ieplānojām tikšanos ar Robertu Zīli, Eiropas Parlamenta deputātu. Jau sen alkām, lai par šiem jautājumiem parunā politiķis, nevis tikai skolotājs. Šodien, 14 aprīlī, beidzot notika
 šī sanākšana, kas iedvesmoja un ieintriģēja daudzus, jo tikšanās ar Robertu Zīli, vienu no ietekmīgākajiem Baltijas politiķiem, mums vienmēr ir nozīmīga. R. Zīle ir īpašs cilvēks, mūsu skolas absolvents, kurš nekad neaizmirst savu skolu. Jau 20 gadu garumā, gandrīz katru gadu, mums ir iespēja būt kopā ar šo brīnišķīgo, sirsnīgo, izcilo un gudro politiķi. Šodien runājām par Parlamenta vēlēšanām un citiem saistītiem jautājumiem, bet R. Zīle pasniedza savas domas tik saprotoši, vienkārši un interesanti, ka jaunieši tik acis nevarēja atraut. Runas vijās par politiku, mūziku un pat velosportu. Laiks paskrēja nemanot un liekas, ka būtu varējuši runāt stundām.

Skolas karoga atkaliesvētīšana Rīgas Svētā Antona Romas katoļu baznīcā 26.04.2023.

   Rīgas 25.vidusskolas karogs tika saņemts un iesvētīts 1993. gadā skolas 30 gadu jubilejā, Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. Karogu nesa skolas direktors Viesturs Deksnis, pirmā skolas direktore Irēna Sējēja, skolnieki Jānis Krastiņš un Agita Plečkena – Gavrikova.

   Šogad svinam skolas 60 gadu jubileju. Pāvests Rihards Rasnacis pirms jubilejas piedāvāja noturēt svētbrīdi un iesvētīt skolas karogu no jauna, dodot skolai svētību. R. Rasnacis ir mūsu skolas absolvents. Jānis Krastiņš, kurš nesa karogu 1993. gadā ar skolu uztur ciešas saites. Abi viņa dēli, Normunds un Artis, arī beidza mūsu skolu un arī nopelnīja iespēju nest savā laikā skolas karogu. Pirms svētbrīža Sv. Antona baznīcā, kurš notika 26.aprīlī, Jānis Krastiņš piedalījās karoga atkaliesvētīšanā, to svinīgi ienesot baznīcā un pēc svētīšanas nododot tālāk mūsu audzēkņiem Valteram Plaudim, Amālijai Lašinskai un Elīzei Beloglazovai.

svētdiena, 2023. gada 19. februāris

Sveču liešana Ukrainai

 
Rīgas 25.vidusskolas 10.b audzēkņi ar klases audzinātāju D. Spalli skolā februārī uzsāka akciju – sveču liešana Ukrainai. Šis darbs norit jau trešo nedēļu. 10.b klasei ar materiāliem palīdz arī citas klases audzēkņi un skolotāji, bet darbu veic klases aktīvisti.

ceturtdiena, 2023. gada 2. februāris

GIS for GIST of Europe - Erasmus + projekts
       No 30.janvāra līdz 2. februārim mūsu skolā notika projekta Erasmus+ aktivitāte. Mēs uzņēmām viesus no Beļģijas, Igaunijas, Spānijas un Turcijas. Pirmajā diena līdz vēlam vakaram notika apmācības, kuras vadīja eksperti no Beļģijas Karl Donert un Spānijas Rafael de Miguel, 31.janvārī līdz pusdienām turpinājās mācības, pēc tam mūsu skolas audzēkņi rādīja prezentāciju par mūsu skolas vēsturi un identitāti, skolotāja Inguna Gustava stāstīja par mūsu valsts izglītības sistēmu, vakarā viesiem tika novadīta ekskursija pa Vecrīgu. 
       Trešdien, 1.aprīlī viesojāmies Latvijas Universitātes Dabas mājā, apmeklējām Latvijas Universitātes Zinātņu māju jeb LU Zinātņu centru, un galvenais ArcGis biroju. Šis birojs veidoīpašas programmas, kuras var izmantot arī skolās. ArcGIS Online ir Interaktīva, viegli lietojama mākoņbalstīta vide ģeotelpiskās informācijas analīzei un attēlošanai kartēs. ArcGIS Online vide nodrošina nepieciešamos rīkus pilnvērtīgai interaktīva kartogrāfiskā materiāla veidošanai un attēlošanai. ArcGIS Online pieejami dažādi rīki un tematiskas lietotnes, kuras nodrošina ērtu piekļuvi ģeotelpiskajai informācijai, iespēju veidot 2D un 3D kartes, kurām var pievienot dažādus datus, veikt analīzi.