pirmdiena, 2023. gada 8. maijs

Skolas karoga atkaliesvētīšana Rīgas Svētā Antona Romas katoļu baznīcā 26.04.2023.

   Rīgas 25.vidusskolas karogs tika saņemts un iesvētīts 1993. gadā skolas 30 gadu jubilejā, Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. Karogu nesa skolas direktors Viesturs Deksnis, pirmā skolas direktore Irēna Sējēja, skolnieki Jānis Krastiņš un Agita Plečkena – Gavrikova.

   Šogad svinam skolas 60 gadu jubileju. Pāvests Rihards Rasnacis pirms jubilejas piedāvāja noturēt svētbrīdi un iesvētīt skolas karogu no jauna, dodot skolai svētību. R. Rasnacis ir mūsu skolas absolvents. Jānis Krastiņš, kurš nesa karogu 1993. gadā ar skolu uztur ciešas saites. Abi viņa dēli, Normunds un Artis, arī beidza mūsu skolu un arī nopelnīja iespēju nest savā laikā skolas karogu. Pirms svētbrīža Sv. Antona baznīcā, kurš notika 26.aprīlī, Jānis Krastiņš piedalījās karoga atkaliesvētīšanā, to svinīgi ienesot baznīcā un pēc svētīšanas nododot tālāk mūsu audzēkņiem Valteram Plaudim, Amālijai Lašinskai un Elīzei Beloglazovai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru