pirmdiena, 2019. gada 21. janvāris

"Ūdens ilgtspējība Eiropā" Rīgas HES

"Ūdens ilgtspējība Eiropā" Rīgas HES

Rīgas 25.vidusskolā sācies aktīvs darbs Erasmus projektā "Ūdens ilgtspējība Eiropā". Gan stundās, gan ārpusstundu laikā tiek pētīta ūdens svarīgā nozīme cilvēka dzīvē. Vidusskolas klasēs tiek pētīti Eiropas Komisijas direktīvas par ūdens resursu apsaimniekošanu un taupību. Apskatījām kopsavilkuma ziņojums par dzeramā ūdens kvalitāti ES, izskatot dalībvalstu ziņojumus. 


13.decembrī jauniešu grupa viesojās Rīgas HES, kur iepazinās ar ūdens svarīgumu saimniecībā. Dzirdējām HES darbinieku teicienu "Ūdens tā ir nauda" Darbs tikai iesākts, jāpēta daudz. 

Ko mēs uzzinājām par ūdens izmantošanu tautsaimniecībā?

Rīgas hidroelektrostacija ir jaunākā un otrā lielākā spēkstacija uz Daugavas, celta 1966-1975. g. Rīgas HES būve sākās 1966. gadā. Šajā pašā gadā PSRS Ministru padome apstiprina projekta galīgo variantu ar aizsprosta būvi Doles salas vidū. Tika noraidīts variants ar aizsprostu Doles salas augšgalā, kas ļautu izvairīties no salas daļējas appludināšanas, tomēr tad zem ūdens paliktu krietni lielākā Ogres pilsētas daļa. Pāri Daugavai pie Ķekavas uz Doles salu tiek novietots pontontilts. Pirmais Rīgas HES hidroagregāts tiek iedarbināts 1974. gada novembrī, līdz 1975. gada novembrim darbu ir sākuši visi seši hidroagregāti. Celtniecības laikā būves projekts tika vairākkārt pārskatīts, maksimāli paaugstinot ūdens līmeni, lai iegūtu lielāku kritumu un jaudu, kas savukārt prasīja papildu darbus ūdenskrātuves krastu aizsargdambju veidošanā. Rīgas HES ir otra lielākā spēkstacija uz Daugavas, tā kalpo ne tikai elektroenerģijas ražošanai, bet arī Rīgas apgādei ar dzeramo un tehnisko ūdeni. Rīgas HES tehniskie parametri: jauda 402MW, hidroagregātu skaits – 6, kritums 18 metru, ūdenskrātuves tilpums – ap 330 milj. m3,  tā stiepjas no Salaspils līdz Ogrei.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru